Archief
 
2017, 7 september
Aanspreekpunten vanuit de gemeente Best zijn de volgende personen

Ingrid de Graaff
Gaby Jansen
tel 360227


2017, 22 maart
Nieuwe wijkagent voor Aarle

De wijken worden anders ingedeeld per wijkagent zodat voor
1. Steegsche Velden onder Tonnie Vermulst, Tonnie.Vermulst@politie.nl  
2. Dijkstraten onder Ruud Verstegen, ruud.verstegen@politie.nl
3. Overig bij Arno Bijsterbosch. Arno.bijsterbosch@politie.nl


2016, 23 november
LANDPOORTEN zijn weer te bestellen

Opnieuw hebben enkele mensen gevraagd of zij ook nog in aanmerking kunnen komen voor het maken van landpoorten zoals er al vele staan in de buurt. Die vraag is ook gekomen van mensen uit Aarle. We willen de bewoners uit Aarle ook graag de gelegenheid geven hier aan mee te werken. Dat kan. De poorten worden door de mensen die ze willen hebben, samen gemaakt in een van de ruimten in het Montfortanen klooster. Alle benodigde materialen, zoals palen, planken en het hang- en sluitwerk wordt centraal besteld en ingekocht. Hierdoor kunnen we een mooie korting krijgen. Bijvoorbeeld een dubbele poort van 2 X 2 meter kost dan, inclusief een tekst op een poort, ca. 350 euro. In principe zijn alle maten poort tot ca. 3,50 meter op maat te maken. Hebben jullie de mogelijkheid om dit in de buurt aan de orde te stellen? We willen kijken of we hier half december een overzicht van hebben. Dan kunnen we half januari starten met het bouwen.

met vriendelijke groeten,

Jan Waalen
Werkgroep Landpoorten Mooi Straten www.mooi-straten.nl
www.buurtschap-straten.nl
www.detweeherdgangen.nl
jan@waalen.nl
telefoon 06-22 99 77 41


2016, 19 november, ED
Niet alleen Aarle maar ook Dijkstraten en Steegsche Velden ter discussie


 


2016, 30 september,

Gemeente Best reserveert geld voor bouwclaims en bouwgrond afwaardering?
Gaat woonwijk Aarle nog wel door.....??


2016, 23 september,
Winkelen?
Pak de fiets!


Uit gemak en gewoonte nemen we vaak de auto. Jammer, want dagelijkse, kleine boodschappen kunnen heel gemakkelijk op de fiets!
Doe tijdens de actieperiode uw boodschappen op de fiets en maak kans op leuke prijzen!

Doe mee en win leuke prijzen!
Doe uw boodschappen op de fiets. Koopt u iets bij een deelnemende winkelier? Laat dan bij het afrekenen uw fietssleutel zien. U krijgt dan een actiesticker die u op deze spaarkaart plakt. Met zes stickers is de spaarkaart al vol. Lever uw volle spaarkaarten uiterlijk 5 november in bij één van de deelnemende winkeliers. U maakt dan kans op een van de vele prijzen.

Actieperiode
De actieperiode loopt van 17 september tot en met 29 oktober 2016.
De deelnemende winkeliers herkent u aan de raamposter.

Prijzenpakket
Hoofdprijs is een fietsenpakket ter waarde van € 300,-
Verder zijn er veel andere prijzen en cadeaubonnen te winnen. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de gemeente en deelnemende winkeliers. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Door mee te doen met deze actie laat u zien dat u aandacht heeft voor een duurzaam milieu. En iedereen weet het: fietsen is gezond. Laat de auto daarom staan als het kan. Dat is ook nog eens goed voor uw portemonnee.

Bedankt voor uw deelname!
Gemeente Best


2016, 18 augustus, Melden woon- of leefomgeving!

            Wilt u iets melden dat kapot of ongewenst is in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld: kapotte straatverlichting, zwerfafval, losliggende stoeptegels etc
            Dan kunt u via de website een melding doen. U vindt het meldformulier op de gemeentelijke website via

https://www.gemeentebest.nl/fo rmulieren/melding-woon-of-leefomgeving-doen.

Geeft u daarbij zo nauwkeurig mogelijk de locatie aan.

Heeft u geen internet? Natuurlijk kunt u dan ook telefonisch de melding doen via 14 0499.


2016, 20 juli, Provincie geeft dezelfde zienswijze als BOBAH: niet bouwen in Aarle!

 


2016, 5 juli, Journalist ED schrijft over zienswijze BOBAH


2016, 30 juni

Zienswijze BOBAH op starten Aarle onder het motto: "bezint eer ge begint"

Lees HIER de inspraakreactie op het voorontwerp bouwplan woonwijk Aarle


2016, 15 juni

Sloop St Annahof een feit


2016 juni

Gaat het dan toch starten: inloopavond wijk Aarle

 


2016 19 maart,

In het Eindhovens Dagblad een artikel met betrekking tot de ingediende zienswijze Structuurvisie buitengebiedDe wijkagent voor het gehele buitengebied is:

Hans Giroldi  
Wijkagent BEST

Raadhuisstraat 20, 5683 GG  Best,
M 06 52446577
T 0900-8844
F 0499-360199
E
hans.giroldi@brabant-zo.politie.nl
www.politie.nl

De wijkagent: je politie contact; hij was in 2014 en 2015 actief bij de volgende acties


Voorkom drugs in je bedrijfspand

In het kader van drugspreventie zijn de politie en gemeente Best alert op teelt van hennep en productie/opslag van drugs. Drugs kan schadelijke effecten teweeg brengen op de maatschappelijke omgeving en het milieu. Ik informeer u middels de folder in de bijlage over drugsdelicten in (bedrijfs)panden. Verhuurders van bijvoorbeeld loodsen- en bedrijfsruimten kunnen slachtoffer worden van personen die illegaal drugs fabriceren en/of opslaan. In DEZE FOLDER (KLIK HIER) zijn handige tips beschreven hoe u bijvoorbeeld drugsdelicten in uw (bedrijfs)ruimte kunt voorkomen en herkennen.

Met vriendelijke groet,

Robbert van den Born (email:
R.vanden.Born@gembest.nl  )
Medewerker veiligheid gemeente Best


2015 15 januari, uitstel woonwijk Aarle voorzitter Theo Roche spreekt in bij gemeenteraad (artikel in ED)


Theo Roche hier aan het inspreken

 

 


2015 6 januari, uitstel woonwijk Aarle in ED

De BOBAH heeft aan de gemeente Best vevraagd of het wel verstandig is om het bouwrijp maken van de woonwijk Aarle te starten. We zijn benieuwd naar de reacties...


 

2014 September, Elkaar helpen

Op donderdag 4 september 2014 start de digitale meldactie Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd? Graag willen wij u, als aangesloten organisatie van Zorgbelang Brabant, vragen deze meldactie onder de aandacht te brengen bij uw achterban.

https://monitor.zorgbelang-panel.nl/brabant/avi2014

Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen met AWBZ zorg die volgend jaar naar de gemeente gaat. Per 1 januari 2015 is uw gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, kortdurend verblijf en voor volwassenen die behoefte hebben aan enige vorm van ondersteuning ten behoeve van hun zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang.


2014 Juni, Elkaar helpen

Een zieke moeder, een gebroken been, een eenzame buur; iets dat ons allemaal kan overkomen. Hoe fijn is het dan als u hulp kunt krijgen? Of misschien heeft u zich voorgenomen om vaker iemand te gaan helpen en weet u niet hoe?
Om ‘helpen van elkaar’ in Best gemakkelijk te maken, ondersteunt de gemeente www.wehelpen.nl . WeHelpen is een digitaal platform (marktplaats) voor vraag en aanbod van hulp in Best, in de regio, in de provincie, in Nederland. Ook kunt u het platform voor een besloten (door de gebruiker geselecteerde) groep met mensen inzetten. WeHelpen is gratis en voor iedereen.

Voor meer informatie; zie www.wehelpen.nl  Hier vindt u ook de gebruikshandleiding

 


2014 maart, Geluidsoverlast???

Dan bellen naar Airport Eindhoven, klachten vliegtuigen
040-2896144


2014 Documenten Visie buitengebied

 2014, 15 december:     Transparantie gesprekken: Visie met betrekking tot structuurvisie buitengebied Best,Opmerkingen en aanbevelingen   (2.5 Mb)
2014, 7 december:        Visie document vergeleken met uitkomstengesprekken (7 dec 2014)    (0.7 Mb)
2014, 18 november:       Bezinning woonwijk Aarle   (0.6 Mb)
2014, 18 september:     Groen moet het doen, visie document BOBAH gebaseerd op uitslag enquete 2012,   (0.4 Mb)
2012 December:            Enquete resultaten  (0.9 Mb)


2012 Bij deze de enquête met de visie van de St Annahof

Enquête St Annahof was bedoeld om de visie van de buurtbewoners te peilen. Lees HIER de resultaten2013 april, Rotondes in Best: auto’s ’t lest!

De voorrangsregels op rotondes in Best gaan na de meivakantie veranderen. Vanaf 13 mei hebben voetgangers en fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom van Best voorrang. Automobilisten moeten dus vanaf dat moment voorrang verlenen. Voor rotondes buiten de bebouwde kom geldt dat automobilisten voor gaan. Best sluit hierbij aan bij de meeste andere gemeenten in Nederland. Lees verder...
 

2013 januari, Voorkom inbraak

In dit document zijn enkele preventietips ter voorkoming van woninginbraken tijdens carnaval. Veel inwoners zijn dan geregeld thuis afwezig waardoor de kans op inbraak wordt verhoogd. 

 

Met vriendelijke groet,

 

John van Hoppe 

Buurtbrigadier Naastenbest, Aarle,

Dijkstraten, Aquabest

 andere documenten:

januari 2010: Introductiebrief bij enquête
januari 2010: enquête


 

 

2012 december, Artikel Groeiend Best, start enquête St Annahof

geplaatst namens het bestuur van het bewonersoverleg


2012 november, Opening Bankje Mosselaarweg

Tekst van de opening:
"Best mensen ik ben Roos en dit is mijn lieve Oma. Ik wil tegen iedereen vertellen dat U het heel fijn vindt dat hier een prachtige, stevige bank staat. Het was het idee van ons Oma. Er waren 4 ideeën ingediend bij het buurtbudget. Alle mensen hebben op U idee gestemd. Ook vind ik  het heel knap dat U de meeste stemmen hebt gekregen. Ik wil graag  vertellen dat U heel blij  bent met het bankje vooral omdat onze Opa nu ook lekker buiten kan gaan zitten.

 Opa is erg ziek geweest gelukkig gaat het steeds beter met Opa. Het is voor Opa ook heel fijn dat hij gezellig op de bank kan gaan zitten, als hij hier zit dan komen er ook andere mensen waarmee Opa even kan gaan zitten praten. Zie ik hem, dan ga ik er ook  even bij zitten en dan roepen we samen heel hard zodat oma het hoort en er ook bij komt zitten.

Het was best moeilijk om een bank te kopen voor 300 euro, gelukkig was er een handige timmerman Frans in de buurt die zei “Ik maak wel een bank voor jullie, ik help jullie graag. Samen hebben ze de bank hier neer gezet. Er was nog geld over voor de heg en de appelboompjes. Nu kunnen alle mensen uit de buurt hier komen zitten om even uit te rusten of om te genieten van het mooie uitzicht.

Namens Opa en Oma: allemaal bedankt voor het meehelpen en dat je hier gekomen bent. "

Het Bankje zit goed

 

veel interesse bij de opening!

Frans van de Ven die het bankje timmerde

LEES VERDER in ACTUEEL


Online enquête

Van 7 tot 27 augustus staat een enquête online op gemeentebest.nl waarin naar de mening van de bewoners vragen over het beheer en onderhoud van hun leefomgeving en over het groenbeleid in de gemeente. Deze gegevens worden gebruikt bij het opstellen van het kwaliteitsplan en het groenbeleidsplan. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten en deelname is anoniem. Het is wel van belang dat  deelnemers hun postcode invullen, zodat we ook weten op welke wijk/straat de antwoorden betrekking hebben. Klik hier voor de enquête:
http://www.gemeentebest.nl/enquete

 


 

Aan de Oirschotseweg, bij Piet en Johnny Scheepers staat de oudste nog in gebruik zijnde boerderij van West-Europa en zou al sinds 1263 bestaan, en is nu nog steeds in gebruik als huisvesting voor kalveren.

Hier de officiële benoeming tot Rijksmonument waar Jan Giesen en Jose de Bresser namens de BOBAH aanwezig waren.

Kijk anders ook even naar de video van Omroep Brabant:

http://www.omroepbrabant.nl/?video/76114462/oudste+boerderij+van+West-Europa+staat+in+Best.aspx&action=media

 


April 2012: de buurtbrigadier John van Hoppe is actief op twitter onder de naam "@brigadierNaBest". Via twitter zal hij regelmatig doorgeven met welke werkzaamheden hij zich als buurtbrigadier op dat moment mee bezig houdt. Daarnaast zal hij actuele zaken uit de wijk doorgeven. Bewoners van Best kunnen mij via de twitteraccount volgen en kunnen mij hierop ook berichten sturen.


Maart 2012: de nieuwsbrief is uitgegaan. KLIK HIER om hem on line te lezen. Hier vindt u onder andere hoe u gemeentesubsidie kunt krijgen voor een goed idee.


Februari 2012: Jan Giesen is ons bestuur komen versterken; hoe meer mensen willen helpen des te fijner het is. Dus als jij ook wilt bijdragen aan een pretige woonomgeving meld je dan aan vie een telefoontje aan eenvan onze bestuursleden of door een email te sturen aan info@Bobah.nl


november 2011: Milieubeleidsplan

Geachte heer/mevrouw,

Op 28 juni 2011 heeft een bijeenkomst over het milieubeleid plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is informatie uitgewisseld en zijn ideeën en voorstellen ingebracht. Een samenvatting van de gemaakte opmerkingen en reacties heeft u al eerder per e-mail ontvangen. Rekening houdend met onder andere de inbreng tijdens deze bijeenkomst van is een ontwerp milieubeleidsplan ontwikkeld.

Ontwerp milieubeleidsplan ter inzage tot 7 december 2011

Op 1 november 2011 heeft het college ingestemd met het ontwerp milieubeleidsplan. Dit ligt nu ook voor u als externe betrokkene ter inzage.

Het Milieubeleidsplan 2012-2016 van de gemeente Best geeft de ambities en de richting aan van het te voeren gemeentelijke milieubeleid. Op basis van de eerder door de raad gekozen ambitieniveaus per milieuthema zijn in dit plan de doelstellingen vastgelegd die in thematische plannen verder zullen worden uitgewerkt. Het milieubeleidsplan beschrijft daarnaast de integrale samenhang met andere beleidsvelden evenals de gevolgen van de gekozen milieuambities voor deze beleidsvelden. In dit plan is -waar mogelijk- rekening gehouden met de opmerkingen van betrokkenen tijdens een eerder gehouden bijeenkomst. Hierbij moet worden opgemerkt dat een aantal reacties van de externe klankbordgroep dusdanig concreet en praktisch van aard zijn dat ze gezien het karakter van het milieubeleidsplan – als visievormend document - hierin geen plaats kunnen krijgen. Deze zullen te zijner tijd bij het opstellen van de diverse deelplannen worden meegenomen.

Geef uw zienswijze vóór 7 december

Het ontwerp beleidsplan ligt vanaf woensdag 9 november t/m dinsdag 7 december 2011 elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en op maandag van 17.00 tot 19.00 uur ter inzage bij de afdeling Uitvoering. Buiten deze tijden kunt u de stukken op afspraak inzien. Voor een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Uitvoering via telefoonnummer (0499) 360 911. Het ontwerp milieubeleidsplan kunt u vinden op onze website www.gemeentebest.nl > bestuur > regelgeving > openbare ruimte > groen en milieubeheer (http://www.gemeentebest.nl/Internet/Bijlagen/Bestuur/Regelgeving/Openbare Ruimte/Groen en Milieubeheer/Milieubeleidsplan.pdf).

Alle betrokkenen kunnen bij ons college vóór 7 december 2011 schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent ontwerp milieubeleidsplan inbrengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de afdeling Uitvoering, Vergunningen, via telefoonnummer (0499) 360 911.

Vervolg procedure

Na beoordeling van uw reacties op het ontwerp milieubeleidsplan wordt het plan eventueel aangepast, en vervolgens ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Hebt u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Nuys. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0499) 360 276 (op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdag) of per e-mail: m.nuys@gembest.nl.

M. Nuys

Heb je op- of aanmerkingen stuur ze dan naar de BOBAH (of direct naar de gemeente.)


Voor de komende winter heeft de gemeente een gladheidsbestrijdingsplan gemaakt. Dit plan kunt u vinden op de web site van de gemeente, en via de website van het GOEB:

Gemeente: http://www.gembest.nl/eCache/INT/57/396.html 

GOEB: http://www.bewonersoverleg.nl/index.php/nieuws/gladheidsbestrijdingsplan 

 


Januari 2011: UITNODIGING INLOOPSPREEKUUR

INLOOPSPREEKUUR U, als bewoner, kunt klachten en wensen kenbaar maken tijdens het inloopspreekuur van iedere vergadering. Dit kan zonder afspraak. Een andere mogelijkheid is om melding te doen via de website of per e-mail. Melders ontvangen een ontvangstbevestiging per email . Het BO bespreekt de vraag tijdens de vergadering, waarna de melder zo spoedig mogelijk aan antwoord krijgt. Het BO wil graag samen met u zoeken naar oplossingen om het woon- en leefklimaat te verbeteren.

U bent van harte welkom in Manege Heuveleind, Hoefweg 12, Best.
De vergaderdata in 2011 zijn op 14 maart, 20 juni, 19 september, 12 december
aanvang telkens om 20.00 uur.


Start van het BO met de enquête: download hieronder de enquête:

januari 2010: Download de Introductiebrief bij enquête
januari 2010: Download de
enquête of de enquête in PDF