DOELSTELLING

Een viertal bewoners heeft in 2010 het initiatief genomen een nieuw bewonersoverleg op te richten werkzaam onder de naam Bewoners Overleg Buitengebied Aarle-Heikant, verkort BOBAH. Zij zal een deel van het gebied overnemen van het inmiddels opgeheven bewonersoverleg Best West. Per 21 december 2010 is het BO door de Gemeente Best erkend en is aangesloten bij de koepelorganisatie van bewonersgroepen in Best, het GOEB. De doelstelling van ons nieuw opgerichte bewonersoverleg BOBAH, is het verbeteren en/of handhaving van het woon- en leefklimaat in de buitengebieden Heikant en Aarle.

Dit betekent dat:

 1. Ons bewonersoverleg een door de Gemeente erkende gesprekspartner is.
 2. Het bewonersoverleg, samen met de bewoners, opkomt voor het woon- en leefklimaat in de wijk.
 3. Het bewonersoverleg overleg stimuleert en contacten onderhoudt met locale overheden, organisaties en instellingen.
 4. Het bewonersoverleg onderhoudt contacten met de buurtbewoners via contactpersonen en middels nieuwsbrieven en via de website.
 5. Een vertegenwoordiging van het overleg neemt deel aan het Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen (GOEB).
 6. Het overheidsbeleid wordt controleert en voor zover mogelijk be´nvloed, op basis van de terugkoppelingen vanuit de bewoners.
 7. Aandachtsgebieden voor het handhaven en/of verbeteren van woon- en leefklimaat met het Bewonersoverleg besproken kunnen worden zoals bijvoorbeeld : overlast (zwerfvuil, kleine criminaliteit), sociale- en verkeersveiligheid, biodiversiteit en onderhoud groenvoorziening.
 8. Zelf initiatieven kunnen worden genomen naar zowel buurtbewoners als locale overheid, organisaties en instellingen, als het Bewonersoverleg van mening is dat er knelpunten zijn c.q kunnen ontstaan (preventief).
 9. Zij als aanspreekpunt dient tussen buurtbewoners en organisaties, instellingen en locale overheid.
 10. Zij het buurtbeheer stimuleren en activeren d.m.v. persoonlijke contacten met bewoners en derden en via publiciteit.
 11. Het bewonersoverleg open staat voor mensen die hun omgeving een warm hart toedragen en daar ook iets voor willen betekenen. Indien je graag zitting neemt in het bestuur of de voorkeur geeft aan deelname in bijvoorbeeld een werkgroep ben je van hart welkom. Na aanmelding nemen we zo snel als mogelijk contact met je op.

Het bewonersoverleg is niet verantwoordelijk voor activiteiten die normaal gesproken worden uitgevoerd door een buurtvereniging in de sociaal-culturele sfeer, zoals kaarten, biljarten etc.

Het bewonersoverleg is verder ook niet verantwoordelijk voor conflicten tussen bewoners onderling. Opmerkingen, wensen en knelpunten, kunt u liefst schriftelijk, en/of via mail aan leden van het overleg. Een eventueel mogelijke oplossing is hierbij natuurlijk van harte welkom.

Lees HIER verder wat integrale wijkontwikkeling verder als doel heeft.