Veiligheid

 

2017, 22 maart
Nieuwe wijkagent voor Aarle:


Het telefoon nummer voor de politie/wijkagent is 0900-8844
De wijken worden anders ingedeeld per wijkagent zodat voor
1. Steegsche Velden onder Tonnie Vermulst, Tonnie.Vermulst@politie.nl  
2. Dijkstraten onder Ruud Verstegen, ruud.verstegen@politie.nl
3. Overig bij Arno Bijsterbosch. Arno.bijsterbosch@politie.nl 


2015

Nieuwe wijkagent

Hans Giroldi 

Politie | Oost-Brabant
Basisteam de Kempen
0900-8844

Raadhuisstraat 20, 5683 GG Best
Postbus 90163, 5200 MS 's-Hertogenbosch

Wijken:
Batadorp - Villawijk/Koekoekbos - - Nieuwe Heide- industrieterreinen 't Zand + Breeven + de Heide + T Best Noord + Aarle.
 


Ter informatie de wijzigingen van de wijkindeling

Vanwege de Nationale Politie gaat er in Best ook het e.e.a. wijzigen qua wijkindelingen. Dit heeft tot gevolg dat onze huidige wijkagenten bijna allemaal een andere wijk gaan krijgen, m.u.v. Tonny Vermulst. Zij zullen zelf zoveel mogelijk de bewonersoverleggen en hun eigen contactpersonen inlichten (afscheid en kennismaking) - maar omdat dit alles al per 1-1-2015 in zal gaan is het ook gewenst om dit per e-mail aan de diverse bewonersoverleggen met deze toelichting bekend te maken.

Een behoorlijk verschil met voorheen is verder dat zij nog veel meer dan voorheen zullen worden gepositioneerd als eerste aanspreekpunt per wijk, echter "achter de coulissen" verdelen wij het werk naar evenredigheid. Het zal dan ook vaker dan voorheen voorkomen dat een andere (wijk)agent een casus behandeld in de wijk.

BEST
Gaat van de huidige 6 naar de nieuwe indeling in 5 wijken:

Wijk 1. Best-centrum, Salderes, Paljaart en Steegsche velden - Tonny Vermulst
Wijk 2. Naastenbest, Dijkstraten - Ruud Verstegen
Wijk 3. Heivelden / Heuveleind - Ine Kox
Wijk 4. Wilhelminadorp / Kantonnier - Miranda Vugts-van Dooren (samen met Arno Bijsterbosch voor de duur van 1 jaar in een POP-traject)
Wijk 5. Buitengebied, inclusief bedrijventerreinen 't Zand, Breeven en Heide. Wijken: Hoge Akker, De Leeuwerik, Speelheide, Aarle, De Vleut, Batadorp en Villawijk
 


 

2013 februari

IEREN

De laatste dagen zijn er in de gemeente Best weer een groep Ieren actief. Deze Ieren komen deur aan deur en willen klussen verrichten aan uw woning. Deze klussen zijn divers zoals het opnieuw voegen van uw woning, het schoonspuiten van uw stoep, impregneren schoorstenen en muren etc. De rekening van deze klussen  loopt stevig in de papieren. Bij het laatste incident werd de "opdrachtgever" een rekening gepresenteerd van 2500 euro !! voor het voegen van een stukje muur. Wanneer e.e.a. niet afdoende wordt uitgevoerd komt men tegen bijbetaling wel terug of men verdwijnt.  

De politie kan niet optreden tegen deze personen daar men geen strafbaar feit pleegt. Het betreft een gezamenlijk overeenkomst.Ben dus alert als u dergelijke diensten worden aangeboden en maak vooraf duidelijk afspraken over de prijs e.d. In alle gevallen zijn werkzaamheden niet of zeer slecht uitgevoerd.


2013 februari

Veiligheid… een gezamenlijke verantwoording

De politie doet er veel aan om daders van misdrijven op heterdaad aan te houden. Voor het aanhouden op heterdaad is het van belang dat bij ontdekking van het misdrijf meteen actie wordt ondernomen. Bij de ontdekking van het misdrijf speelt de politie echter vaak een beperkte rol en is hierbij in sterke mate afhankelijk van uw melding.   

Natuurlijk wordt er gesurveilleerd in uw wijk. Echter ligt de kans dat een wijkbewoner een misdrijf constateert stukken hoger. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 Nederlanders in de voorbije maanden getuige is geweest van een misdrijf op heterdaad. 1 op de 9 van de waargenomen misdrijven wordt momenteel gemeld aan het spoed telefoonnummer 112 van de politie. Wanneer de bereidheid om waargenomen misdrijven ( heterdaad) meteen te melden zal de politie actiever kunnen optreden en kunnen meer daders worden aangehouden.

Wat te doen als je getuige bent van een misdrijf ?

Wanneer u getuige bent van een misdrijf of heterdaad bel dan meteen het spoednummer van de politie 112; Geef door de locatie waar e.e.a. zich afspeelt, hoeveel daders, het signalement en eventuele vluchtrichting. Wanneer men gebruik maakt van een auto is het merk en type, kleur maar natuurlijk ook het kenteken van belang. Betreft het geen heterdaad maar ziet u iets verdachts ? Dit kunt u melden via het landelijke telefoonnummer 0900-8844

Daarnaast kunt u zaken waarover u zich zorgen maakt in de wijk inzake veiligheid / verkeer / openbare orde ook via mail melden aan de wijkagent via het e-mail adres john.van.hoppe@brabant-zo.politie.nl

Wilt u weten wat er in de buurt en / of in uw gemeente speelt? Via twitter proberen wij actuele info te verstrekken. U kunt mij volgen op twitter via de account @brigadierNabest.
Via Twitter heeft u tevens de mogelijkheid om 1 op 1 te communiceren met de wijkagent.  

De afgelopen maanden zijn door het alerte reageren van wijkbewoners en meteen melden aan de politie in Aarle twee verdachten van woninginbraak aangehouden !!


2013 januari, Voorkom inbraak

In dit document zijn enkele preventietips ter voorkoming van woninginbraken tijdens carnaval. Veel inwoners zijn dan geregeld thuis afwezig waardoor de kans op inbraak wordt verhoogd. 

 

Met vriendelijke groet,

 

John van Hoppe 

Buurtbrigadier Naastenbest, Aarle,

Dijkstraten, Aquabest


April 2012: de buurtbrigadier John van Hoppe is actief op twitter onder de naam "@brigadierNaBest". Via twitter zal hij regelmatig doorgeven met welke werkzaamheden hij zich als buurtbrigadier op dat moment mee bezig houdt. Daarnaast zal hij actuele zaken uit de wijk doorgeven. Bewoners van Best kunnen mij via de twitteraccount volgen en kunnen mij hierop ook berichten sturen.